Coaching

For mennesker og virksomheder i vækst!

Life-coaching, psykologisk coaching, job og karriere-coaching. Det er alle ord, som kan anvendes i en mangfoldighed af situationer til at udvikle organisationer og mennesker. Ordenes grænseværdier er snævre set i forhold til deres indhold!

Det handler alt sammen om, hvordan du bruger eller ikke bruger dine ressourcer! Og vi har kompetencerne og erfaringen til at hjælpe dig godt på vej.

Kontakt os for at høre nærmere!

Psykologfirmaet Kirsten Draiby har samarbejdsaftaler med virksomheder, der tilbyder deres medarbejdere og ledere coaching i forhold til eksempelvis stresshåndtering og stresskompetence, udvikling af den personlige lederstil og udvikling af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier. 

 

 

Read about Coaching in english

Read more

For people and companies in growth! 

Life-coaching, psykological coaching, job og career-coaching. These are all words, that can be used in many situations when you work on developing organisations and people. The word are limited compared to their substance! 

It is all about how you use, or don't use, your resoursces. and we have the competence and experience to help you on your way.

Contact us for further information.

Psykologfirmaet Kirsten Draiby has cooparative agreements with companies, who offers their employees and managers coaching for example in regards to stressmanagement, development of the personal style of management and development of appropriate communication-strategies.

Close