Arbejdsmiljø

Et psykisk sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er ikke bare vigtigt for dine medarbejdere. Det er vigtigt for dig som virksomhedsleder. Tilfredse og ustressede medarbejdere er lettere at motivere; de leverer et bedre stykke arbejde; de bliver ikke så ofte syge og er mere loyale over for din virksomhed.

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Psykologfirmaet Kirsten Draiby gennemfører målrettede undersøgelser og analyser af det psykiske arbejdsmiljø i små og store virksomheder og organisationer. Vi konsulterer virksomheden løbende gennem hele processen fra start til slut. Undersøgelserne munder ud i en afsluttende rapport. 

Forløb med perspektiv

Med afsæt i den afsluttende rapport udarbejder Psykologfirmaet et forløb, der vil gøre det muligt for virksomheden, lederne og medarbejderne at skabe ændringer i et konstruktivt og fremadrettet perspektiv.

Kontakt os for tilbud til din virksomhed!

Læs om stress og stressbehandling her.

 

 

Read about Work Environment in English

Read more

A mentally healthy work environment that isn't just important for your employees, it is also important for you as a managing director. Employees that are content and unstressed, are easier to motivate, they do a better job, they are less ill and they are more loyal to your company.

Assesment of the mental work environment:

Psykologfirmaet Kirsten Draiby conducts targeted assesments and analysis of the mental work environment in both large small companies and organisations. We consult your company through the whole process from the beginning till the end. The assesment will be concluded with a rapport.

Courses with perspectiv:

Based on the concluding rapport Psykologifirmaet will produce a course, that will enable your company, the managers and the employees to create changes in a constructive and foreward-looking perspective. 

Contact us for an individual offer for your company.

 

Close