For virksomheder og organisationer

Inden for det erhvervspsykologiske felt arbejder Psykologfirmaet Kirsten Draiby med flere typer af opgaver og procesforløb. Se mere på de følgende sider.

Hvis din virksomhed har brug for et anderledes tilbud, eksempelvis kurser inden for det erhvervspsykologiske område, udarbejder vi gerne et individuelt forløb eller arrangement.

Kontakt os for nærmere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Draiby

 

For companies and organisations

Read more

 

For Companies and organisations

In the field of industrial psychology Psykologfirmaet Kirsten Draiby work with several types of assignments and process procedures. Read more on the following pages.

If your company need a special offer, courses in the area of industrial psychology for example, we can make you an individual offer for  a course or an arrangement 

Contact us for further information.

Close