Online terapi

 

Nogle gange står du måske i en situation, hvor du ikke ved hvad du skal gøre? Online psykologisk rådgivning giver dig muligheden for at modtage direkte råd fra en psykolog.

Online terapi, er en måde at arbejde med sig selv, ved at bruge skriftsproget til at dele sin historie, dine tanker, og følelser. Vores opgave er at følge din proces, opsummere, stille dig relevante spørgsmål, og hjælpe dig med at mestre det du er i lige nu.  

Få mere information her: info@psykologfirmaet.com

 

Online psykologisk rådgivning er f.eks. en mulighed:

-Hvis man fortrækker at udtrykke sig online

-Hvis man er forhindret i at møde fysisk op hos en psykolog, f.eks. på grund af geografi, tidsmangel eller manglende mobilitet. (F.eks. Småbørnsforældre, forretningsfolk på udlandsophold og lign.)

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende online terapi er du velkommen til, helt uforpligtigende, at kontakte os via vores kontaktformular eller på tlf. 86102085.

E-mail

I en e-mail er det muligt at skrive sine spørgsmål ned, læse sin mail igennem nogle gange, og have god tid til at overveje hvad man vil skrive. Når man er klar sender man sin mail. I løbet af tre hverdage vil din mail blive besvaret af en psykolog. Et svar du vil have liggende, og kan læse så mange gange du ønsker.

E-terapi er ikke for alle.

Online terapi er ikke en mulighed ved akut behov for hjælp (f.eks. ved selvmordstanker), eller ved psykisk sygdom.

 

Read about online councelling in english

Read more

Some time you might find yourself in a situation, when you do not know what to do. Online psychological councelling gives you the possibility to recieve direct councelling from a psychologist.

Online councelling presents you with a method to work with yourself, by using the written word to share your history, your thoughts and you feelings.

Our task is to follow your process, to ask you relevant questions, to sum up and to help you master the situation you are in at the situation in which you find yourself. 

In a lot of Countries, including Europe, online counselling is an acknowledged offer and it is still under rapid development.

Online psychlogical councelling is for instance a possibility: 

-If you prefere to express yourself online and in writing.

-If you are preventet in appearing physically at your psychologist because of, for instance, location - city, lack of time or lack of mobility. (If you have small Children, if you are away on buisness etc).

E-mail

In an e-mail it is possible to write your question down, to read you mail through several times, and to have plenty of time to consider what to write. When you are ready you send your e-mail and in three working days your e-mail will be answered by the Psychologist of your choice. An answer you can keep and read as many times as you need to.

Chat

It is also possible to chose our Chat room. You describe your problem, and ask your questions and the psychologist will do his/her best to give you the answers you need. You log into our chatroom a couple of minutes before our arranged time. You will be able to see on your screen when the psychologist arrives and the conversation can begin.

Online psychological councelling is not for everyone.

Online psycholocigal counselling is not a possibility if you have urgent need of help (for instance if you have thougts about suicide) or suffer from a methal illness.

Close