Kirsten Draiby

Mag. art. psych. autoriseret

Jeg er Psykologfirmaets ejer og stifter.

Jeg var i en moden alder af 34 år, da jeg startede på Psykologisk Institut Aarhus i 1979, året efter med en terapeutisk uddannelse v/amerikansk børnepsykolog Natascha Mann afsluttet 1983.

For historikken er folkeskolelærer 1968 m/speciale matematik & fysisk, fra 1972 lærer på døgninstitution m/efteruddannelse i familieterapi i England, og derfra vejen til Aarhus Universitet i 1979.

Mine primære ansvarsområder er Hjerteforeningen, højsensitivitet, Kompetencecenter Prostitution samt de erhversmæssige og fagforeningsmæssige opgaver.

Jeg modtager alle klientgrupper, herunder klienter henvist gennem sygesikringen.

Read about Kirsten Draiby in english

Read More

Mag. art. psych. Aut.

I am the owner and founder of Psykologfirmaet.

I started my education at the psychological institute at the University of Arhus in 1979 at the mature age of 34. The following year I started a therapeutic curse with the american childpsychologist Natascha Mann, which i finished in 1983.

 

Before this I had trained and worked as a teacher with maths and physics as my areas of specialization. From 1972 i teached at a 24-hour care centre and had further training in familytherapy in England. After this I started at the university of Aarhus.

 

My primary areas of responsebility are The Danish Heart Association, highly sensitive people, competency centre for prostitution, and the business and Union tasks.

 

I recieve all Clients, including Clients refered from the danish health insurence.

Close