Christian Rask Mathiasen

Christian Rask Mathiasen

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet i 1978 og modtog min autorisation i 1994.

Gennem mange år har jeg arbejdet med børn, unge og voksne, som af forskellige årsager har haft brug for psykologisk rådgivning eller behandling.

Jeg har stor erfaring med behandling af depression og angst, krisereaktioner, traumer samt arbejdsrelaterede problemer som stress-, samarbejdsproblemer og belastningsreaktioner.

Jeg har tillige i flere år ydet supervision til mange ansatte indenfor den pædagogiske verden og social- og sundhedssektoren.

Min vigtigste ambition er at møde klienten med en hjælp, der giver mening, og som hurtigst muligt skaber øget trivsel og livskvalitet i arbejdsliv såvel som privatliv.

Read about Christian Rask Mathiasen in english

Read more

I received my degree as a psychologist from University of Aarhus, Institute of Psychology, in 1978. Later in 1994 I was authorized as a clinical psychologist.

Throughout the years I have been practicing therapy with children, adolescents, as well as adults who, due to a number of different reasons, have needed psychological treatment or therapy. I have extensive experience in the treatment of depression and anxiety, trauma and stress reactions, including work-related problems such as cooperation-problems and stress disorders.

I have an all-round and comprehensive experience concerning psychological problems in the professional working environment, including communication and cooperation, conflict solving and human resource - and leadership development.

In addition I have during many years provided supervision to many employees within the pedagogical area, the health and social services.

My main ambition is to meet the client with advice that makes sense, and which urgently creates increased well-being and quality of personal life and at work.

Close