Velkommen til 2017

Nye tiltag

Psykologfirmaet Kirsten Draiby tilbyder i 2017 på flere spændende tiltag:

 •  Vi holder gratis introduktionsmøde om forårets ungegruppe mandag d. 20.03.2017.
   
 • Onlineterapi - Læs mere

 • Psyke og samfund - et debatforum.

 • Et helt nyt gruppeforløb for særligt sensitive mennesker 

 • Yderligere to spændende gruppeforløb (ring for nærmere info)

 • Kirstens populære kvindeseminar, men med ny vinkel

 • Rabat til studerende på videregående uddannelser

Hold øje med nyhedssiden; der kommer snart flere oplysninger til dig her!

Kirstens populære kvindeseminar

Efterårets kvindeseminar hos Kirsten Draiby.  Læs om den her!

Udviklingsgruppe for unge

Forårets ungegruppe ved Cand. Psych. Stine Lægaard og Stud. Psych. Kasper Overgaard. Læs mere

Seminarer og forløb for særligt sensitive mennesker

Nyt seminar for jer, der er forældre til et særligt sensitivt barn.
Nyt seminar for dig, der står et særligt sensitivt menneske nært.
Gruppeterapi for dig, der er et særligt sensitivt menneske.
Nyt gruppeforløb for unge, der er særligt sensitive.

Trives du dårligt på studiet?

Individuelt tilrettelagt terapi eller gruppeforløb for studerende, der af enten studiemæssige eller personlige årsager ikke trives godt på studiet.

 

 

News

Read More

News

Welcome to 2017

New initiatives

Psykologfirmaet Kirsten Draiby will this year offer several exciting initiatives:

 • Online Therapy - Read More
   
 • Psyche and society – A forum of debate, first session 23rd November.
   
 • A new group course, available for highly sensitive individuals.

 • Further exciting group courses – call us for further information.

 • Kirsten’s popular women’s seminar – with a new angle.

 • New group course for adolescents available in marts/april 2017.

 • Discount for students.

 

Stay attuned to the news site; further information will soon be available.

 

Kirsten’s popular women’s seminar

This fall’s women’s seminar by Kirsten Draiby. Read more here!

 

Personal development group for adolescents

Group course for adolescents by Kirsten Draiby. Read more here!

 

Seminary and course for highly sensitive individuals

New seminar for parents with a highly sensitive child.

New seminar for you, a relative to a highly sensitive individual.

Group therapy for highly sensitive individuals.

New group course for highly sensitive adolescents.

 

Do you thrive and prosper academically?

Individual therapy or group course adapted to students, who of personal or study regarded reasons do not thrive at their study.

Close