Med henvisning fra egen læge

Hvis du har en henvisning fra din læge, betaler sygesikringen ca. 60% af psykologsamtalernes pris. Hvis du derudover er medlem af 'Danmark', kan du sandsynligvis få dækket en del af det beløb, du selv skal betale.

Når du har fået en henvisning, kontakter du os. Vi finder hurtigst muligt en tid til din første samtale med psykologen. En henvisning giver dig mulighed for et samtaleforløb med 12 samtaler.

Skyldes dit behov for hjælp en af de nedenstående årsager, skal du henvende dig til din egen læge, der kan give dig en henvisning.

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre

 2. Trafik- og ulykkesofre

 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 6. Pårørende ved dødsfald

 7. Personer, der har forsøgt selvmord

 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 

 9. Personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 10. Personer, der lider af let til moderat depression (over 18 år) efter udført psykometrisk test

 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18 og 38 år.

 

 

Read about referrals in english

 

 

Read more

With a referral from your own doctor.

If you have a danish civil registration number  and a referral from your Doctor, the danish health insurence will pay 60% of the cost of your expenses of Counselling. And if you are a member of "Danmark" you will probably be able to get some of your own part of the payment covered.

 

If you are covered by the danish health insurence group 1 or 2, and your need of help is coursed by one of the reasons mentioned below, then you need to contact your own Doctor, who can refer you to Psykologfirmaet Kirsten Draiby.  

When you have a referral you contact us. We will help you make an appointment with one of our psychologists as soon as possible. A referral will provide you with 12 appointments with a Psychologist.

 

 1. Victims of Robbery, Violence and Rape.

 2. Victims of Trafic and Accidents

 3. Relatives of Individuels suffering from serious mentally illness 

 4. Individuels suffering from a serious disabeling disease

 5. Relatives of Persons suffering from a serious disabeling disease

 6. Relatives of a deceased

 7. Individuels, who have attemted suicide

 8. Women, who has had a Termination after the 12h week of pregnancy. 

 9. Individuels, whom before their 18th year, have been victims of incest or other sexual abuse.

 10. Individuels, who suffer from mild to moderat Depression (over 18 years), after conducted psychometric test

 11. Individuels, who suffer from mild to moderat Anxiety, including mild to moderat OCD, who are between 18 and 38 years old.

 

Close