Kompetencecenter Prostitution

Kompetencecenter Prostitution tilbyder gratis psykologhjælp til prostituerede og tidligere prostituerede.

Har du brug for at tale med en psykolog, der har særlig viden om prostitution?

Så skal du kontakte Kompetencecenter Prostitution. En socialfaglig medarbejder vil kort høre, hvorfor du tænker, at psykologsamtaler kan hjælpe dig. Medarbejderen udfylder et visitationsskema, og du kan bede om at blive henvist til Psykologfirmaet Kirsten Draiby.

Du kan også ringe til Psykologfirmaet, hvis du vil vide mere, inden du eventuelt vælger at gå i terapi.  

Du kan være fuldstændig anonym. Både i forhold til kompetencecentrets medarbejdere og til os i Psykologfirmaet. Vi behøver ikke vide andet om dig end det navn, du vælger at kalde dig. Du bliver nemlig tildelt et visitationsnummer, som vi efterfølgende fakturerer til.

Kompetencecenter Prostitution

Åben for telefonisk henvendelse mandag og torsdag kl. 12-18.
Telefon direkte: 7240 6300
Telefon sekretariat: 7242 3823

 

Read about Competency Centre Prostitution in english

Read more

Competency Centre Prostitution offers free psychologycal councelling for prostitutes and former prostitutes!

Do you need to speak to a psychologist, who has specific knowledge about prostitution?

If so, you should contact competency centre prostitution. You will have a short interwiev with a socialworker about why you need the help of a psychologist, he or she will fill out a preadmission form, and then you can ask to be refered to Psykologfirmaet Kirsten Draiby.

You are also very welcome to call us for further information,before you decide if you need counselling. 

You can stay completely anonymous, both in regard to the employees of the competency centre and to us in Psykologfirmaet. All we need to know is the name you choose to call yourself. You will be given a number by the competency centre, to which we will refer the bills. 

Kompetencecenter Prostitution (competency centre prostitution)

Open for calls Monday and Thursday between 12-18.
Direkte phonenumber: 7240 6300
Phonenumber secretariat: 7242 3823

Close