For private

Der kan være mange forskellige grunde til at gå til psykolog. Det kan være en akut krise, stress, mobning, et ønske om personlig udvikling, et dårligt forhold til forældrene, traumatiske oplevelser fra barndommen, sorg, depression, angst eller andre grunde.

Et menneskes psykiske trivsel er helt afgørende for fysisk velvære og det samlede velbefindende. Derfor er det vigtigt at få hjælp, hvis du eksempelvis oplever:

 • At du har mistet overblikket og ikke kan klare mere 

 • At du føler dig dårligt behandlet af dine omgivelser

 • At du arbejder for meget og næsten konstant tænker på arbejde 

 • At du hurtigt bliver vred og frustreret 

 • At du bliver mere og mere bekymret 

 • At du aldrig helt tør gøre det, du har lyst til

 

 

Du skal ikke acceptere, at du har det dårligt. Med den rette hjælp er det nemlig muligt at få det bedre; at ændre tanke- og handlemønstre; at få opbygget et bedre selvværd og at arbejde sig ud af problemerne.

Med udgangspunkt i netop din situation planlægger og gennemfører vi et terapeutisk forløb, der passer til den problemstilling, du har brug for hjælp til.

Individuels

Read more

Individuals

There can be many reasons to seek the help of a psychologist. It could be an emergency crisis, stress, bullying, a wish for personal development, a bad relationship with your parents, childhood traumas, grief, bereavement, depression, anxiety and a host of different reasons.

The wellbeing of our psyche is of great importance to our physical wellbeing, and thus to our overall wellbeing. This is why it is so important for you to get help, especially if you experience:

 • That you have lost the overview / meaning of your own life, and you feel like you can’t cope anymore.

 • That you feel you are being mistreated by your surroundings.

 • That you work too much, and almost solely think of work.

 • That you become angry and frustrated faster than you used to.

 • That you worry more and more.

 • That you never completely dare to do what you really want.

 

You shouldn’t accept all the negative feelings you have to deal with. With the right therapy, it is actually possible to get better; to change thought- and behavioral patterns; to build your self-esteem, and work through your problems.

With your exact situation as focal point, we plan and exercise a therapeutic course that suits whatever problem or issue you need help to deal with.

Close