Fagforeninger

Vi samarbejder med flere fagforeninger, der tilbyder deres medlemmer og ansatte krisehjælp og samtaleforløb i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger. Vi underviser på kurser for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter om eksempelvis Psykisk arbejdsmiljø, TR-rollen og Svære samtaler. Vi tilbyder supervision og coaching til de faglige konsulenter, der skal have og vedligeholde overskuddet til at hjælpe andre.

Se eksempel på en samarbejdsaftale eller kontakt os for at høre nærmere.

Samarbejdsaftaler baseret på tæt dialog

I arbejdet med medlemmerne fra en faglig organisation er indsigt i de specifikke fagområder et vigtigt udgangspunkt, hvorfor vi ved indgåelse af en samarbejdsaftale ønsker en grundig dialog med nøglepersoner som sekretariatschefen, politiske aktører og de faglige konsulenter. Med udgangspunkt i en sådan dialog, samt vores psykologfaglige viden, kan vi udarbejde en samarbejdsaftale, der kan matche foreningens særlige behov. 

 

 

Read about trade unions in english

Read more

Trade unions

We cooperate with several trade unions, which offer their members and employees crisis counselling and therapy courses in regard of work related issues. We teach union- and safety representatives about mental work environment, the role of the representative and “the difficult conversation”. We offer supervision and coaching to professional consultants, who need to uphold and maintain a mental surplus, to be able to help others

See “An example of an agreement of cooperation” or contact us to find out more.

Agreement of cooperation based on close dialog

In working with members of a trade union, an insight in the specific area of trade is an important starting point, which is why we want a thorough dialog with keypersons such as the head of secretary, political actors and professional consultants when we engage in an agreement of cooperation. With focal point in such a dialog, and our professional knowledge, we can produce an agreement of cooperation, which matches the trade unions individual needs.

Close