Brevkasse bemandet af proffesionelle psykologer til individuel anonym håndtering af følelsesmæssige familliemæssige dilemmaer.

Vi giver dig Personlig og anonym overblik over dit dilemma og hjælper med at udrede trådende i dit dilemma
F.eks. dilemma omkring

 • Utroskab

  • Ægteskabelige kriser

   • Min ægtefælle og jeg vokser fra hinanden

    • Du får en afklaring af om i skal blive sammen eller om i skal have en skilsmisse, hvordan i oplever hver især parforholdet

    • Skal i finde sammen igen, skabe fælles oplevelser og se hvilke værdi det har for jer.

    • Skal i have en skilsmisse, hjælp til at undgå at hade hinanden, specielt hvis der er børn.

  • Min svigermor blander sig i alt

  • Min datters kæreste kommer fra et dårligt miljø

  • Min søster er jalolux

  • Hjælp jeg har en teenager i huset

   • Min datter ændrer personlighed

    • Min datter er f.eks. blevet punker

  • Min søn er sprunget ud som bøsse

  • Min datter er sprunget ud som lesbisk

  • Min datter har fundet en muslimsk kæreste

  • Jeg tror vores datter ryger hash

 • Unge voksne, mine forældre forstår mig ikke

  • Jeg kan ikke tale med mine forældre.

  • Jeg er sprunget ud som bøsse 

 • Min bedste veninde lægger an på min mand

 • Vi søskende kan ikke enes om vores forældres arv

 • Min mand er Ludoman

 • Min kone er alkoholiker og prøver at skjule det


Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende online terapi er du velkommen til, helt uforpligtigende, at kontakte os via vores kontaktformular eller på tlf. 86102085.

E-mail

I en e-mail er det muligt at skrive sine spørgsmål ned, læse sin mail igennem nogle gange, og have god tid til at overveje hvad man vil skrive. Når man er klar sender man sin mail. I løbet af tre hverdage vil din mail blive besvaret af en psykolog. Et svar du vil have liggende, og kan læse så mange gange du ønsker.

Chat

Det er også mulig for dig at vælge vores chat-funktion. Du beskriver din problemstilling, stiller dine spørgsmål, og psykologen i vil gøre sit bedste for at give dig de svar du kan have brug for.Du logger dig ind i chatrummet nogle minutter før vores aftalte tid.  Du vil kunne se på din skærm når psykologen kommer ind, og samtalen kan begynde.

E-terapi er ikke for alle.

Online terapi er ikke en mulighed ved akut behov for hjælp (f.eks. ved selvmordstanker), eller ved psykisk sygdom.

 

Read about online councelling in english

Read more

Some time you might find yourself in a situation, when you do not know what to do. Online psychological councelling gives you the possibility to recieve direct councelling from a psychologist.

Online councelling presents you with a method to work with yourself, by using the written word to share your history, your thoughts and you feelings.

Our task is to follow your process, to ask you relevant questions, to sum up and to help you master the situation you are in at the situation in which you find yourself. 

In a lot of Countries, including Europe, online counselling is an acknowledged offer and it is still under rapid development.

Online psychlogical councelling is for instance a possibility: 

-If you prefere to express yourself online and in writing.

-If you are preventet in appearing physically at your psychologist because of, for instance, location - city, lack of time or lack of mobility. (If you have small Children, if you are away on buisness etc).

E-mail

In an e-mail it is possible to write your question down, to read you mail through several times, and to have plenty of time to consider what to write. When you are ready you send your e-mail and in three working days your e-mail will be answered by the Psychologist of your choice. An answer you can keep and read as many times as you need to.

Chat

It is also possible to chose our Chat room. You describe your problem, and ask your questions and the psychologist will do his/her best to give you the answers you need. You log into our chatroom a couple of minutes before our arranged time. You will be able to see on your screen when the psychologist arrives and the conversation can begin.

Online psychological councelling is not for everyone.

Online psycholocigal counselling is not a possibility if you have urgent need of help (for instance if you have thougts about suicide) or suffer from a methal illness.

Close