Dagens citat:

"Tilfredshed er ofte resultatet
af at være for doven
til at begynde noget stort."

Med venlig hilsen

Kirsten Draiby

Velkommen til 

Psykologfirmaet Kirsten Draiby

Velkommen til Psykologfirmaet Kirsten Draiby ´s nye hjemmeside.

Vi laver ny hjemmeside, fordi vi nu også kan tilbyde online psykologrådgivning, et kvantespring for et firma, der har eksisteret siden 1983, hvor den skrevne kommunikation forgik via en elektrisk skrivemaskine, det er 33 år siden!

Historikken i sig selv tilkendegiver, at Psykologfirmaet Kirsten Draiby både kan tilbyde mange års erfaring med psykologisk rådgivning, samt også tilstræber at være nyhedsorienteret if. til nye former for psykologisk rådgivning.

Vi har gennem de 33 år haft samarbejde med diverse virksomheder store som små, fagforbund mv. Mange psykologstuderende fra Aarhus Universitet/Psykologisk Institut  og København Universitet, samt Ålborg Universitet har haft deres praktik og kliniske grundlæring v/Mag. Art. Psych. Kirsten Draiby

Aktuelt 2016 rummer Psykologfirmaet Kirsten Draiby følgende psykologer:

 

 • Mag. Art. psych. Kirsten Draiby, der trods ikke ung længere, elsker sit arbejde, med aktuel stor interesse for den voksende vækst af børn & unges mistrivsel generelt

   

 • Cand. psych. Christian Rask Mathiesen, som har været aktiv klinisk psykolog i psykologfirmaet siden 2003.

 

 • Cand. psych. Stine Lægaard, som har været praksiskandidat fra oktober 2015 og som ønsker at fortsætte sit ansættelsesforhold.

 

 • Stud, psych. Jasmin Pedersen.

For alle psykologer og studerende henvises til den enkeltes præsentation.

 

Online psykologisk rådgivning:

Jeg har gennem alle årene, som privat praktiserende psykolog, vurderet, at den privat praktiserende psykolog skal forstå sin klient ud fra aktuel samfundsmæssig kultur, og i den forbindelser er online psykologisk rådgivning – blevet helt aktuel.

Jeg og vi i firmaet har arbejdet meget på og er nu parat fra november 2016 til at gå i gang med:

Online psykologisk rådgivning: chat – e-mail

Tak fordi, du gav dig tid til at kikke vores nye hjemmeside.

Du kan til enhver tid kontakte psykologfirmaet på: info@psykologfirmaet.com, telefon 86102085 eller via vores kontaktformular.

 

Med dags varsel

På alle hverdage tilbyder vi psykologsamtale ved cand. psych. med én dags varsel. Prisen er den samme som ved individuel terapi.

Ovenstående gælder dog ikke for klienter med sygesikringshenvisning.

Konsultation ved studerende

Hen over året vil der være mulighed for samtaler med en stud. psych., der går på sidste del af uddannelsen. Prisen for en konsultation er kun kr. 300,-.
Ring for nærmere information og tidsbestilling.

Read about Psykologfirmaet in english

Read more

Welcome to Psykologfirmaet Kirsten Draiby' s new hompage.

we have decided to make a new homepage because we are now able to offer psychological councelling online, which is a quantum leap for a Company that has existed since 1983, where all written communication was conducted on a electrical typewriter. That was 33 years ago!

The History itself shows that Psykologfirmaet Kirsten Draiby offers both many years of experience with psychological counselling and also strives towards being technologically up to date, conserning new kinds of psycological counselling.

Over the 33 years we have had workinng relationships with various companies, both large and small, and with Unions etc. A lot of psychology students from the Universities of Aarhus, Copenhagen and Aalborg, have had their internship and had their basic clinical training from Mag. Art. Psych. Kirsten Draiby

In 2016 Psykologfirmaet Kirsten Draiby consists of the following Psychologists:

 

 • Mag. Art. psych. Kirsten Draiby, whom in spite of her age, loves her work, and has a large interest in the growing failure to thrive in children and adolecents.

   

 • Cand. psych. Christian Rask Mathiesen, who has been an active Clinical Psychologist in Psykologfirmaet since 2003.

 

 • Cand. psych. Stine Lægaard, who has been in with Psykologfirmaet since October 2015 and wishes to continue her employment with the company.

 

 • Stud, psych. Jasmin Pedersen.

For all Psychologists and students we refer to each of their presentations.

 

Online psychological Councelling:

I have through all the years as a private practising psychologist, found it important that the Psychologist needs to understand his/her Client in view of the present social culture, and in connection with that online psycholocigal councelling has become highly popular. 

We in Psykologfirmaet have been working on online councelling and we are now, in november 2016 ready to start:

Online psychological councelling: chat – e-mail

Thank you for taking the time to take a look at our new homepage.

You are, at any time, very welcome to contact psykologfirmaet on: info@psykologfirmaet.com, telephone 0045-86102085 or by using our contact form.

Close

Stress på arbejde

Læs mere

Parterapi

Læs mere

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.